Homesbook Factoring McGouldrick's Pool and Sports Bar

Caernarfon Town Hospitality/Lletygarwch

The club will be hosting a special hospitality day for home and away supporters attending the SPFL Trust Trophy match with Caernarfon Town on 24th of September.

Hospitality will include your match ticket as well as the following benefits:

 • Complimentary pre and post-match bar, including beers, wines, spirits and soft drinks
 • Copy of the cup edition of The Clyde View
 • Fantastic 3 course meal served in suite overlooking the pitch
 • Half time refreshments including pies, sausage rolls, tea, coffee and Bovril
 • Chance to meet Clyde Manager Danny Lennon
 • Watch all the action from the hospitality suite or take a premium seat in the stand
 • View the MOTM presentation at full time

The hospitality package is available priced at £69 inclusive of VAT for Season Pass holders (£79 for non Season Pass holders).

Places are available on a first come, first served basis to enjoy a VIP day out for this unique occasion when we host Welsh opposition for the first time.

Hospitality begins at 1pm and ends at 5.30pm. For any supporters intending to travel to Hampden for the Scotland v Ireland match in the evening, direct trains leave Hamilton West every 15 minutes allowing you to enjoy a final drink in hospitality before heading into town.

Hospitality can be purchased via the Club Shop on a first come, first served basis.


Bydd y clwb yn cynnal diwrnod lletygarwch arbennig ar gyfer cefnogwyr cartref ac oddi cartref sy’n mynychu gêm Tlws Ymddiriedolaeth SPFL gyda thref Caernarfon ar y 24ain o Fedi.

Bydd lletygarwch yn cynnwys eich tocyn gêm yn ogystal â’r buddion canlynol:

 • Bar am ddim cyn ac ar ôl y gêm, gan gynnwys cwrw, gwinoedd, gwirodydd a diodydd ysgafn
 • Copi o rifyn cwpan The Clyde View
 • Pryd 3 chwrs gwych wedi’i weini mewn swît yn edrych dros y cae
 • Lluniaeth hanner amser gan gynnwys pasteiod, rholiau selsig, te, coffi a Bovril
 • Cyfle i gwrdd â Rheolwr Clyde, Danny Lennon
 • Gwyliwch yr holl gamau o’r ystafell lletygarwch neu cymerwch sedd premiwm yn y stondin
 • Gweld cyflwyniad dyn Y gêm yn llawn amser

Mae’r pecyn lletygarwch ar gael am £69 gan gynnwys TAW i ddeiliaid Tocyn Tymor (£79 i rai nad ydynt yn dal Tocyn Tymor)

Mae lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i’r felin i fwynhau diwrnod allan VIP ar gyfer yr achlysur unigryw hwn pan fyddwn yn croesawu gwrthwynebwyr Cymru am y tro cyntaf.

Mae lletygarwch yn dechrau am 1pm ac yn gorffen am 5.30pm.

Gellir prynu lletygarwch trwy’r siop ar-lein ar sail cyswllt cyntaf i’r felin